خدمات نقاشی ساختمان
خانه > Decoration > Parquet > کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی

کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی

کف‌پوش‌های خیره کننده سرویس بهداشتی

کف پوش های سه بعدی فضای سرویس بهداشتی را خاص و منحصر بفرد می کنند. اینها محصولات جدیدی هستند که ابتدا در هتل ها، دفترهای اداری و پاساژ ها به کار گرفته شده است. اگر چه برخی ها معقتدند که این طراحی تنها به درد سرویس های بهداشتی می خورد اما شما می توانید آن را در اتاق های خود نیز به کار بگیرید. برخی از این تصاویر را برایتان آورده ایم.

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa parquet | کفپوش سه بعدی کفپوش سرویس بهداشتی کفپوش | کف‌پوش‌های فوق العاده سه بعدی در سرویس بهداشتی | Building Painting

منبع: bartarinha.ir

اجرا رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان:
شمال تهران: جانانی
09121498760
22637913
88147107
شرق تهران: پوراسد
09126778117
77201145
غرب تهران: سعادت
09192602156
44177099