خدمات نقاشی ساختمان
خانه > کاهگل > نمونه کار کاهگل مدرن و مصنوعی | فیلم آموزشی انواع کاهگل مصنوعی و قابل شستشو | کاهگل نانو و قابل شستشو (کاهگل ضد آب) – کاهرنگ – پتینه کاری کاهگل | اجرا، خرید و فروش انواع کاهگل

نمونه کار کاهگل مدرن و مصنوعی | فیلم آموزشی انواع کاهگل مصنوعی و قابل شستشو | کاهگل نانو و قابل شستشو (کاهگل ضد آب) – کاهرنگ – پتینه کاری کاهگل | اجرا، خرید و فروش انواع کاهگل

نمونه کار کاهگل

نمونه کار کاهگل مصنوعی – کاهگل قابل شستشو – کاهگل نانو – کاهگل مدرن

اجرای انواع کاهگل  در تهران – کرج – مشهد – اصفهان – قم – یزد و …

نمونه کار کاهرنگ – سیمگل – کاهگل کاری دیوار و سقف – پتینه کاری کاهگل

نمونه کار کاهگل

فیلم آموزش اجرای کاهگل (مدرن و مصنوعی) و کاهرنگ

اجرا رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان:
شمال تهران: جانانی
۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰
۲۲۶۳۷۹۱۳
۸۸۱۴۷۱۰۷
شرق تهران: پوراسد
۰۹۱۲۶۷۷۸۱۱۷
۷۷۲۰۱۱۴۵
غرب تهران: عبادت
۰۹۱۲۹۲۴۵۲۳۶
۴۴۸۹۳۶۰۷